برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
درخواست شما با موفقیت ثبت گردید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.
خطا!! لطفا دوباره تلاش نمایید.
Loading...
در حال حاضر این پروژه شروع نشده است. اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در زمان شروع پیش فروش پروژه برای ارائه مشاوره و یا هماهنگی بازدید از پروژه در اولین فرصت با شما تماس بگیرند
پروژه مجیدیه

تایم لاین پروژه

گزارش پیشرفت پروژه مجیدیه

پیشرفت پروژه مجیدیه
درصد پیشرفت پروژه 0%

تایم لاین پروژه

 • تاریخ شروع واقعی: 0/0/0
  تاریخ اتمام واقعی: 0/0/0
  تجهیز کارگاه
  تاریخ شروع برنامه ای: 1399/12/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی: 0/0/0
  تاریخ اتمام واقعی: 0/0/0
  خاکبرداری،اجرای شمع و بتن مگر
  تاریخ شروع برنامه ای: 1400/4/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی: 0/0/0
  تاریخ اتمام واقعی:
  اسکلت
  تاریخ شروع برنامه ای: 1400/6/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی: 0/0/0
  تاریخ اتمام واقعی:
  دیوارچینی
  تاریخ شروع برنامه ای: 1400/07/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  تاسیسات و مکانیک فاز یک
  تاریخ شروع برنامه ای: 1400/10/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  برق فاز یک
  تاریخ شروع برنامه ای: 1400/12/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  اجرای پوشش بدنه
  تاریخ شروع برنامه ای: 1400/2/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  اجرای پوشش کف
  تاریخ شروع برنامه ای: 1401/06/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  اجرای پوشش سقف
  تاریخ شروع برنامه ای: 1401/7/10
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  نمای ساختمان
  تاریخ شروع برنامه ای: 1401/8/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  تاسیسات فاز دوم
  تاریخ شروع برنامه ای: 1401/10/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  برق فاز دو
  تاریخ شروع برنامه ای: 1401/12/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  آسانسورها
  تاریخ شروع برنامه ای: 1401/12/20
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  تحویل واحد به ساکنین
  تاریخ شروع برنامه ای: 1402/9/30
  تاریخ اتمام برنامه: 0/0/0

برای مشاهده روند روزانه پروژه می توانید به اینستاگرام و تلگرام ما بپیوندید.