برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
درخواست شما با موفقیت ثبت گردید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.
خطا!! لطفا دوباره تلاش نمایید.
Loading...
در حال حاضر این پروژه شروع نشده است. اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در زمان شروع پیش فروش پروژه برای ارائه مشاوره و یا هماهنگی بازدید از پروژه در اولین فرصت با شما تماس بگیرند

Yaftabad project

exact location of the project

Centers and complexes near the Tally Park project

easy access to the furniture market No. 3
Access to Yaftabad mobile market
located in the green and beautiful Moallem boulevard, in Towlid Daroo neighborhood, section 1, District 18 of Tehran
Access to Ayatollah Saeedi Highway

Access routes to the Tally Park project

access to Fath Highway
Access to Azadegan Highway
access to Mehrabad Airport
Access to Imam Khomeini Airport
easy access to Mehrabad Airport and Imam Khomeini Airport and West Terminal
fast access to Abdolabad and Nematabad metro stations
access to BRT line 10 (Azadegan terminal - Janatabad terminal)
Access to Azadegan, Nematabad, Azadi, and Sadeghieh metro stations

How to arrive at the project

(Public transportation (subway and bus

Via the metro line 3,) the Nobonyad-Azadegan( get off at Nematabad or Azadegan station and you will board line No. 10 of the BRT  (Azadegan-University of Science and Research) to the north. Then Get off at Moallem Boulevard station and take a taxi to Moallem Boulevard in less than a few minutes with the car or 15 minutes walk to the east you’re going to be at the Tali Garden Tower.

Get on Tehran Metro Line 4, (the Shahid Kolahdooz to Eram Sabz ) get off at Azadi Square station, and after you will get on Line No. 10 of the BRT (Azadegan – University of Science and Research) to the south. Get off at Moallem Boulevard station and use the passing taxis on Moallem Boulevard in less than a few minutes or 15 minutes walk you are at the Tali Park project

 

Use the Karaj-Tehran subway or subway line No. 2, get off at the Sadeghieh station and reach Mohammad Ali Jinnah Highway with a short walk to the west in a few minutes. take line number 10 of the BRT (Azadegan – University of Science and Research) to the north. Get off at Moallem Boulevard station and use the passing taxis on Moallem Boulevard in less than a few minutes you’re there.

(Public transportation (taxi

all you have to do is to get to Azadi Square from any of the main squares of the city, such as Resalat, Nobniad, Vanak, Tajrish, Enghelab, Valiasr, etc. In Azadi Square, you can take linear taxis in Valiasr town and get off in front of Tali Garden Tower with ease